Productie van bladveren

De productie van bladveren en bandproducten bij Technische Veren Twente

Productie van bladveren

Voor een juiste vervaardiging van een bladveer of bandproduct is het belangrijk om vooraf de te verwachten seriegrootte te bepalen. Bij een klein volume kan er gekozen worden voor handmatige vervaardiging aan de hand van buig en/of knipgereedschappen. Hiertoe is er, dankzij onze gereedschapsmakerij, ook de mogelijkheid de uitslagen te lasersnijden. Echter, wanneer de seriegrootte toeneemt is dit een werkwijze die leidt tot langere levertijden en hogere productkosten. Bij grotere afnames kan het dan ook verstandiger zijn te kiezen voor een semi- of volautomatisch gereedschap.

Bij een semiautomatisch gereedschap geschiedt de productie van de bladveren of bandproducten altijd in minimaal twee -afzonderlijke-stappen: Het stansen (uitsnijden van de platine), gevolgd door één of meerdere handmatige buigbewerkingen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een volautomatisch gereedschap, wordt in één proces zowel de stans- als de buigbewerking uitgeoefend, met substantieel snellere productietijden en relatief lagere stuksprijzen tot gevolg. De eerste afname brengt dan wel een langere levertijd met zich mee als gevolg van de vervaardiging van de gereedschappen. Des te complexer het gereedschap is, hoe meer tijd het bedenken, uittekenen en produceren ervan vergt.

Productontwikkeling Bladveren & bandproducten

Stap 1: Beoordeling door onze Engineers

Het is belangrijk het te vervaardigen product te onderwerpen aan een maakbaarheidsanalyse bij proto- en of serieproductie. Wij houden in een vroegtijdig stadium het product altijd zodanig tegen het licht dat eventuele moeilijkheden bij serieproductie zichtbaar worden. Het is beter om daar al bij de prototype/aanvraag-fase rekening mee te houden, dan dat later in de ontwikkelingsfase blijkt dat het seriematig inefficiënt en het daardoor een duur productiedeel is om te vervaardigen. Er wordt onder andere gekeken naar de manier van uitsnijden, aanbrengen buigingen, afmetingen en de daarop toe te passen toleranties. Deze stap gaat gepaard met de offerte-fase.

Stap 2: Vrijgave definitieve producttekening

In stap één komen vrijwel altijd op of aanmerkingen aan het licht. In samenspraak met onze Engineers wordt de producttekening aangepast opdat er voor beide partijen overeenstemming is bereikt. Als dit het geval en de tekening definitief wordt, spreken we van een vrijgave ofwel Design freeze.

Stap 3: Vervaardiging gereedschap

Technische Veren Twente begint met de vervaardiging van het gereedschap in de eigen gereedschapsmakerij. Indien afgesproken, worden er aan het einde van dit traject ter goedkeur First out of Tooling (FOT)-producten geleverd.

Stap 4: Vervaardiging producten

Na goedkeur van de opdrachtgever zal Technische Veren Twente starten met de eerste serieproductie van de bladveren of bandproducten. Standaard worden de veren onderworpen aan een kwaliteitscontrole. Eventueel is de controle bij de levering van de eerste delen uit te breiden volgens PPAP vrijgave en de daarbij behorende documenten zoals: Flowchart, FMEA, Controlplan, IMDS (t.b.v. Recycling) en MSA.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de ISO-9001 norm. De kennis is in overeenstemming met de ISO-14001 norm, maar tevens is het geen enkel probleem de documentatie aan te leveren volgens de ISO-TS 16949 norm.

 

Vrijblijvende offerte aanvragen

Vraag een offerte aan!