Dé high-tech verenfabriek
+31 541 58 52 52 info@tvt.nl

Bosch Thermothechniek

Duurzame samenwerking Bosch en TVT gericht op minimale voorraad en handling voor maximale kwaliteit en efficiency.

Technische Veren Twente werkt al meerdere tientallen jaren intensief samen met Bosch Thermotechniek in Deventer, leverancier van onder meer de bekende NEFIT-ketels voor centrale verwarming.

Rob ter Beek is logistiek manager en daarmee verantwoordelijk voor een tijdige en accurate aanlevering van de onderdelen waaruit de diverse ketels uit het assortiment worden geassembleerd. Technische Veren Twente levert een brede reeks verende verbindingsstukken, die worden toegepast op meerdere punten in de diverse keteltypen. ‘Wij zijn er samen met TVT in geslaagd om met vanuit de Lean-manufacturing filosofie de aanvoer van materiaal zodanig in te richten dat er sprake is van een minimale voorraden en handling. De gezamenlijke filosofie van Bosch en TVT is dat een 100% kwaliteit wordt nagestreefd en dat het maken fouten wordt uitgesloten. Wij proberen binnen het logistieke en het productieproces een minimale handling te verwezenlijken en de loopafstand tussen voorraad en productie zo kort mogelijk te houden’, vat Rob ter Beek de werkwijze samen.

Technische Veren Twente heeft als pilot-partner intensief meegewerkt aan de ontwikkeling de Lean-manufacturing. De gegarandeerde levering van de juisten veren ‘in de lijn’ binnen 24 uur is hiervan het tastbare resultaat. Daarvoor maken Bosch en TVT gebruik van een geautomatiseerd kanban afroepsysteem. Per producttype worden de verende verbindingsstukken aangeleverd in kratjes met een unieke code. Deze wordt gescand als het kratje leeg is en daaruit volgt weer een geautomatiseerde bestelling. Een forecast-systeem zorgt voor een zo nauwkeurig mogelijke afstemming van de productie en de voorraad, waardoor altijd een minimale voorraad kan worden aangehouden zonder dat de productie stagneert. Een krachtig onderdeel van deze bevoorrading is dat Bosch per product de juiste verpakking levert aan TVT, zodat alle producten van Technische Veren Twente binnen 24 uur en in de juiste verpakking beschikbaar zijn voor de assemblage.

Constructief samenwerken

‘Het plezierige van de samenwerking met Technische Veren Twente is dat alles heel laagdrempelig en vanzelfsprekend gebeurt. Zij denken heel welwillend mee met ons om de geautomatiseerde processen steeds verder te verbeteren en te verfijnen. Dat gebeurt allemaal met die typisch Twentse nuchterheid van aanpakken’, is de ervaring van Rob ter Beek, die met name spreekt vanuit de logistieke kant van het proces. Het is een wijze van constructief samenwerken die zeker ook geldt voor de puur technologische kant van de duurzame samenwerking tussen Bosch Thermotechniek en de specialisten van Technische Veren Twente. ‘Ik kan slechts spreken vanuit mijn functie als procesverantwoordelijke voor aansturing van de leverancier. De wijze van afroepen en leveren werkt zoals het hoort. We hebben er in feite geen omkijken naar.’

Overtuigd van onze daadkracht?