MVO

Duurzaamheid voorop bij TVT

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Technische Veren Twente ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een belangrijke en ook vanzelfsprekende verantwoordelijkheid. Op meerdere manieren wordt daar inhoud aan gegeven en waar mogelijk wordt die verantwoordelijkheid steeds breder ingevuld.

SWB-Belangrijk partnerTVT werkt intensief samen met bedrijven waar mensen in dienst zijn met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan zowel een verstandelijke als een fysieke achtergrond hebben. TVT probeert waar mogelijk de relatief eenvoudige productiewerkzaamheden met een repeterend karakter, zowel handmatig als machinaal, onder te brengen bij deze samenwerkingspartners.
Daarbij kan het ook gaan om werkzaamheden die wat meer vaardigheid en technische kennis vragen, maar waarbij geen sprake is van een hoge tijdsdruk. Dankzij een intensieve uitwisseling van kennis, ervaring en begeleiding is de kwaliteit gegarandeerd.

 

"Het predicaat Belangrijk Partner wordt jaarlijks gegeven aan bedrijven die extra stappen hebben gezet op het gebied van sociaal ondernemen. Belangrijk Partners zijn bedrijven die hun positieve betrokkenheid concreet maken door opdrachten bij SWB neer te leggen of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen."

Oldenzaal aan de slag

Technische Veren Twente is lid van de werkgeversvereniging Oldenzaal aan de Slag. Het doel van deze vereniging is om samen met de gemeente Oldenzaal te werken aan een duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan is:

Energiecentrale

Wat betreft de milieuaspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zet TVT sterk in op energiezuinig produceren. Een in het oog springend voorbeeld is de installatie van zonnepanelen en een geavanceerde installatie voor de inzet van deze zonnestroom en waar dat kan de toevoer van zonnestroom naar het openbare elektriciteitsnet op zomerse piekuren en bij een lage eigen stroomafname.

Technische Veren Twente beschikt over een veld met zonnepanelen van 1800 m² op het dak van de productiehal. Deze installatie heeft een capaciteit die op jaarbasis voorziet in driekwart van de eigen stroombehoefte.